Formulario de comunicación anónima

Dende aquí podes darnos a coñecer, de forma anónima*, calquera acción ou omisión contraria á lei ou aos principios do Colexio, co obxectivo de promover e mellorar as boas prácticas no noso sector.

 

Este medio de prevención e resolución de conflitos preserva a identidade do colexiado ou cidadán que realiza a comunicación e garante os dereitos das persoas ás que se atribúen condutas non conformes á ética profesional.

 

Aplicaremos criterios rigorosos para admitir as comunicacións e esixiremos responsabilidade civil, penal e administrativa a quen comunique feitos con abuso de dereito ou contra a boa fe.

 

As comunicacións feitas por esta canle non supoñen a formulación de recurso contencioso-administrativo nin o exercicio de ningunha acción ou reclamación á que teñan dereito as persoas que as formulen.

 

 

Requisitos para usar esta canle

 

 • Non emprendas actuacións baseadas só en opinións. Debes ter unha seguridade razoable sobre a información que transfires.

 

 • Explica os feitos procurando non incorporar datos que te identifiquen e indica como podemos verificar o que nos comunicas.

 

 • Achega toda a documentación dispoñible sobre a situación que denuncias ou indicacións obxectivas para obter as probas.

 

 • Envía os ficheiros en PDF preferiblemente (aínda que tamén podes usar as extensións .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .jpg, .jpeg e .zip).


  Acepto os requisitos de uso deste formulario.

  Non existirá un tratamento de datos sobre as comunicacións anónimas nas que non consten datos persoais. No obstante, nos demais casos, e cando se faciliten datos persoais a través da cumplimentación do formulario, éstes trataranse por COLEXIO OFICIAL DE PROTÉSICOS DE GALICIA, con CIF G2701000H, como responsable do tratamento, coa finalidade única de tramitar, instruir e resolver a denuncia interposta, sendo a base xurídica para o tratamento dos mesmos o interese público. Non se cederán a terceiros salvo obriga legal. Podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, así como solicitar mais información acerca to tratamento dos teus datos, dirixíndote á dirección de correo electrónico: coprodega.dpo@convenceabogados.es

  * IMPORTANTE:

   

   • Ao usar dispositivos vinculados a unha persoa, nos documentos xerados neles quedan metadatos. Recomendámosche usar un dispositivo non vinculado ou eliminar os metadatos dos documentos que achegues.

   

   • Ao utilizar este formulario dende o teu navegador habitual, queda rastro do teu enderezo IP. Se queres o anonimato total da comunicación, utiliza unha rede de anonimización, como o navegador TOR.

  error: contido protexido!
  Falamos?