Celébranse as Xornadas Formativas de COPRODEGA 2019

Celébranse as Xornadas Formativas de COPRODEGA 2019

As  Xornadas Formativas de  Coprodega deste ano 2019, deron comezo o sábado 5 de outubro no acolledor Salón de Actos do Colexio de Médicos da Coruña, situada en Compostela. Alí déronse cita profesionais especializados en catro das ramas de máis interese dos profesionais  protésicos: responsabilidade civil, márketing, licenza e protección de datos.

Responsabilidade Civil

Ao evento que inaugurou o Presidente do  Colexio Oficial de Protésicos  Dentais de Galicia, Avelino J. Sanmartín, asistiu pola aseguradora A.M.A. o avogado Roberto Núñez  Sagredo, co relatorio: “A  responsabilidade civil  do  protésico dental. Aspectos de cobertura dá  poliza  colexial”.
O representante de A. M.A. especializouse en diversas ramas do Dereito como obrigacións e contratos, arrendamentos urbanos, Dereito de Familia e inmobiliario. É avogado  procesalista con máis de 20 anos de experiencia na xurisdición civil e contencioso admnistrativo.  Desde fai cinco anos dedícase á responsabilidade civil sanitaria e desde fai tres exerce no Departamento de Sinistros da Aseguradora A.M.A.

Núñez deu unha ampla explicación sobre a lexislación que soporta a responsabilidade do exercicio na rama de sanitaria na cal se atopa inscrita a profesión de protésico dental. Ofrecendo un gran dominio dos límites na responsabilidade de todas as partes implicadas no servizo da saúde bucodental, terminou cun caso real no que se puido apreciar claramente, de que xeito valóranse estes casos nun xuízo e as súas  prosibles consecuencias.
 

Márketing  B2B

Seguidamente foi a quenda da relatorio “Márketing e marca persoal na relación  B2 B. Ferramentas para a presenza dixital e reputación”. Esta intervención a iniciou  Eurídice Castillo para explicar os aspectos específicos do márketing de empresas cuxo target principal son outras empresas, Business  to  Busisness,  B2B e continuou Emma Marqués, facendo a presentación da nova web do Colexio.
Eurídice, é xornalista de longa traxectoria en distintas especialidades, hoxe adaptada ás novas linguaxes dixitais. Explicou na súa intervención a necesidadede aumentar a visibilidade do protésico ante a sociedade ao considerar que adoita quedar oculto tras o traballo en clínica. Igualmente incidiu na importancia que ten para os protésicos o ter presenza nas redes sociais a través de contidos diferenciadores. Estes obxectivos pódense conseguir a través da marca persoal de cada profesional necesaria nun mundo dixital e como colectivo a través do propio colexio que os agrupa.
Pola súa banda Emma Marqués, con longa traxectoria no mundo da edición, deseño web, SEO e márketing dixital presentou a nova web preparada conxuntamente co colexio. Ao explicar as súas funcionalidades (Ligazón á nota sobre a web) mencionou a importancia que ten para os profesionais ter unha presenza web, como forma de ofrecer unha cara na rede onde hoxe todo se busca. Explicou que o obxectivo perseguido foi o de introducir un deseño renovado e máis actual, con maior usabilidade e cumprindo as normativas que corresponden a institucións coma Coprodega. Para iso integráronse ao antigo deseño seccións como o Portelo Único, o Portal de Transparencia e a Área Privada de uso exclusivo dos colexiados, onde se terá acceso a información de interese interno.
 
 

Licenza, renovacións e revalidacións

Mercedes Pérez Somoza é Técnica sanitaria do servizo de Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria da Xunta de Galicia. Deu a charla “A licenza de funcionamento para fabricantes de produtos sanitarios a medida. Requisitos e trámites de solicitude e revalidación”.
O obxectivo da súa asistencia foi informar sobre os procedementos e normativas aplicables á obtención, revalidación e baixa das licenzas e, despexar todas as dúbidas sobre procedementos e trámites necesarios para este requisito de funcionamento. A maior parte das dúbidas producíronse durante esta intervención, o que reflectiu a inquietude que hai arredor deste procedemento cuxo incumprimento pode acarrexar multas e perda do permiso para os laboratorios.

Explicou a funcionaria, quen foi receptiva coas queixas dos asistentes, que en moitas ocasións a administración é laxa na aplicación dos prazos, pero que non está contemplado que se fagan concesións nestas materias.
 

Que cambiou na Protección de Datos?

Finalmente interveu Roberto Carlos Hermo, enxeñeiro de sistemas con traxectoria en xestión da calidade e a seguridade en sistemas informáticos. O seu relatorio foi: “Evolución dá nova lexislación de protección de datos. Aplicación práctica dá normativa”.
Actualmente é Director Técnico en LOPDAT onde entre outras moitas funcións, asesora a empresas clientes na adaptación ao Regulamento Xeral de Protección de Datos, RGPD.
Hermo concentrou a súa explicación nos temas que teñen que ver co sector protésico explicando a necesidade da adaptación dos laboratorios ás diversas partes da normativa cunha moi clara advertencia: non é necesario que un protésico obteña máis datos dun paciente dos estritamente necesarios. Limitar esa información a unha identificación básica ten sentido, pois toda información adicional implica unha maior responsabilidade na custodia destes.

Satisfacción

As xornadas contaron cunha ampla aceptación e satisfacción por parte dos asistentes. A valoración da seriedade e pertinencia das intervencións permitiron aos colexiados resolver importantes dúbidas por mor da fluidez do formato.
Estades convidados todos os asistentes da primera sesión das Xornadas Formativas en Xestión do Laboratorio e todos os protésicos e protésicas en xeral. Foi sorprendente a baixa participación nunhas charlas de gran importancia para todos. O 26 de outubro vaise falar, de novo, de temas craves no desempeño da nosa profesión:
• Prevención de Riscos
• Xestión de Residuos en laboratorios de prótesis dental
• Enfermidades profesionais
• Declaración de Conformidade
Non vos perdades aos especialistas invitados. Falarémosvos deles nun próximo post.error: contido protexido!
Falamos?