Webinars de Abril 2020

Webinars de Abril 2020

Neste espacio imos acercar algunhas de estas informacións, especialmente webinars, cursos e outras que sexa importante destacar. E farémolo sempre que as novas sexan de utilidade. Seguide contando co colexio, que ven aportando unha importante cantidade de solucións para os profesionais. Nos, esperamos contar convosco para manter a cohesión do noso gremio.

W E B I N A R S

_____________________________

Desde la planificación de implantes hasta una

carga inmediata en la era digital  — ZirkonZahn

_____________________________

Sistema Transformer

______________________

Terapia Dental

Diversos Webinars nun calendario moi completo.

___________________________

Galicia Más — ISONOR

Plataforma online para venta de productos

____________________________
Webinair Live Gratuito com TPD
Maria Veiga Kraemer – Mertz Dental

____________________________
Protocolo semplificati per la realizzazione di un Toronto
tramite metódica tradizionale e metódica digitale

_____________________________________

G R A B A C I O N S   DE  W E B I N A R S

_____________________________

Actualización dixital

sobre a prótese removible

e prótese hybrida  — Rhein 38

_________________________

Prostodoncia Total con José María Fonollosa

_____________________________

Liña ICO-COVID-19

Plan de Acompañamento ao Colexio de Protésicos

Dentais de Galicia – SabadellGallegoerror: contido protexido!
Falamos?