WEBINAR GRATUITO – ISONOR 7 de mayo

WEBINAR GRATUITO – ISONOR 7 de mayo

Sistemas de xestión como ferramenta de mellora

Os sistemas de xestión dentro das organizacións son una ferramenta de  mellora, aínda que é certo que evolucionaron cara a un elemento integrador dunha serie de aspectos relacionados directamente co negocio. De tal maneira, conceptos como contexto empresarial, grupos de interese ou riscos do negocio, cada vez toman maior relevancia.
Neste webinar Antonio Noya, Director da área de Sistemas de Xestión do Grupo Isonor, falaranos de como o feito de dispor dun plan de continxencia e non de actuar de xeito improvisado pode axudarnos, sen dúbida, a mitigar o impacto desta crise nos nos negocios

FECHA

Jueves

7 de MAYO

17:00 a 17:20

INSCRIBIRSEerror: contido protexido!
Falamos?