WEBINAR GRATUITO – ISONOR 19 de mayo

WEBINAR GRATUITO – ISONOR 19 de mayo

Planes de Igualdad

Neste webinar, abordanranse as estipulacións marcadas pola LO 3/2007, que regula os Plans de Igualdade nas empresas, e tamén as principais novedades e efectos que ten o Real Decreto-ley 6/2019 en materia de Plans de Igualdade para garantizar a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes no empleo e na ocupación.
Plan de Igualdade obligatorio para empresas de 50 ou máis persoas na plantilla, ampliación do seu alcance, creación dun Rexisro de Plans de Igualdade (obligatorio para as empresas).
 
Cristina Pérez, Directora de Recursos Humanos do Grupo Isonor, explicará detalladamente en que consiste un plan de igualdade, empezando por quen teñen a  obligación de elaboralo,  e como implementalo.

DATA

Martes

19 de MAIO

17:00 a 17:30

INSCRIBIRSEerror: contido protexido!
Falamos?