Protocolo de actuación nos laboratorios

Protocolo de actuación nos laboratorios

PLAN DE ACTUACIÓN E MEDIDAS ORGANIZATIVAS E PREVENTIVAS NOS LABORATORIOS

 Aquí podedes ver o Plan de actuación e recomendacións de medidas preventivas e organizativas para planificar unha volta segura aos laboratorios dentais elaborado polo Colexio.
Medidas Sanitarias Preventivas ante o COVID-19.  Plan de actuación para os laboratórios de Prótese Dental

Así mesmo, podedes ver un Protocolo de Actuación contra o COVID-19, de protección e control dos traballadores no centro de traballo, encargado polo Colexio ao Grupo Isonor, entidade coa que o Colexio ostenta a día da data un convenio de colaboración.

Subliñar, que se trata de protocolos de actuación e recomendacións xenéricas, se ben aos efectos de determinar protocolos propios e actuacións concretas adaptado ás cicunstacias específicas de cada laboratorio debedes poñervos con contacto coa vosa empresa de Prevención de Riscos Laborais, pois cada laboratorio é distinto e ten que ter a súa propia avaliación de riscos e planificación preventiva en función dos seus postos de traballo, características e demáis circunstancias.Protocolo  de  actuación COVID-19error: contido protexido!
Falamos?