ORGANIGRAMA

A estrutura básica do Colexio que, de acordo cos vixentes Estatutos, está configurada pola Asemblea Xeral.

 

PresidentePleno da Xunta de GobernoComisión Permanente, e as Comisións Plenarias Informativas. A estrutura técnica, administrativa e xurídica, recae na Secretaría Técnica e na Asesoría Xurídica.