Nota informativa Nº5/2022

Nota informativa Nº5/2022

Por medio do presente artigo achégase a Nota informativa nº 5/2022 que trata sobre o seguinte:

1.- Nota informativa da sesión ordinaria do pleno da Xunta de Goberno celebrada con data de 24 de setembro de 2022

Nota Informativa nº 5-2022

Secretaría Técnica do C.O.P.D.Gerror: contido protexido!
Falamos?