NATUREZA XURÍDICA

Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galícia, é unha corporación de dereito público de base privada de carácter representativo, de estrutura interna e funcionamento democrático, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins. (artigo 1º dos Estatutos).

 

Por ser un Colexio único no seú ámbito territorial, asume as competencias propias dos Consellos Autonómicos previstas polo artigo 25 da Lei 11/2001, do 18 de setembro, pola que se regulan os colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Total Page Visits: 612 - Today Page Visits: 2
[wp_show_posts id="1627"]