Webinar gratuito

ERTE e demáis cuestións laborais derivadas da COVID-19

 

 

 

Data: 17 de Outubro
Hora: 11:00h.
PLATAFORMA: ZOOM

*Recibirás o link para a conexión unha vez realices a inscrición

Neste webinar gratuito FH&ASESORES comentará diversas cuestións que se contemplan na lexislación laboral ordinaria, así como no Real Decreto-lei 24/2020, de 26 de xuño, a nova regulación dos ERTEs na fase de desconfinamento. Entre outras materias comentaranse cuestións sobre o seguinte:

  • Diferentes clases de ERTEs: por forza maior (total ou parcial), por causas económicas, organizativas e de produción… Diferenzas entre eles.
  • Encadeamento de ERTEs.
  • Prohibicións nos ERTEs.
  • Cómo afectan os ERTEs aos traballadores. Reducción de xornada. prestación por desemprego, clausula de mantemento do emprego.
  • Teletraballo
  • Diferente afectación dos ERTE nas nóminas dos traballadores: vacacións, pagas extraordinarias, xubilación…

 

Trataremos de explicar as modificacións que inclúe a normativa e axudar aos profesionais nestes momentos tan complexos.

Neste webinar, comentaremos as modificaciones que inclúe a normativa, aplicables durante a fase de desconfinamento, abordando a xestión dos ERTEs e as casuística que se está dando e, falaremos sobre como poden afectar ao laboratorio e aos traballadores deste.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

[wp_show_posts id="1627"]