Circular informativa 8/2021 – Emisión de Informes pericias e profesionais

Circular informativa 8/2021 – Emisión de Informes pericias e profesionais

Por medio do presente axúntase a circular informativa nº 8/2021 que trata sobre o seguinte:

  1. Servizo de Emisión de Informes pericias e profesionais.

Secretaría Técnica, C.O.P.D.G.
Adxuntos:
Circular Informativa 8_2021.
MODELO DE SOLICITUDE INCLUSION NO REXISTO DE PERITOS PROTESICOS
REGULAMENTO DO SERVIZO DE EMISIÓN DE INFORMES PERICIAISerror: contido protexido!
Falamos?