Recordatorio Cursos SINELDENT

Recordatorio Cursos SINELDENT

Tal e como se informara na circular informativa 1/2020, o Colexio acadou un convenio de colaboración con Sindeldent para a realización de cursos de formación de Exocad no seu centro de Ourense sito no Polígono de San Cibrao das Viñas, rúa 13, Nave 22, San Cibrao das Viñas, Ourense.

O cursos de formación divídense en:

  1. Curso básico: Dirixido a profesionais sen coñecemento sobre Exocad ou con coñecementos moi básicos.
  2. Curso Avanzado: Dirixido a profesionais con experiencia en Exocad.

Os cursos teñen unha duración de 12 horas,  en horario de 16:00 a 20:00 os venres e de 10:00 a 19:00 os sábados. Contan cun número de prazas limitado a un total de 8 alumnos, respectándose un rigoroso orde na inscrición.

 

Considerando o alto nivel de interese por parte do colexiados na celebración dos cursos de Exocad, o Colexio e Sindeldent ACORDARON UNHA NOVA DATA PARA A CELEBRACIÓN DO CURSO BÁSICO DE EXOCAD, que terá lugar o 17 E 18 DE ABRIL DE 2020.

A tal efecto, lémbranse as datas para a realización dos cursos de formación sóamente para colexiados:

  1. 3 e 4 de abril:                     Curso Avanzado (quedan 5 prazas)
  2. 17 e 18 de abril:                 Curso Básico
  3. 29 e 30 de maio:               Curso Avanzado (quedan 5 prazas)

O prezo de inscrición dos cursos de formación, tanto o básico como o avanzado será de 150 euros, incluíndo no prezo a comida o sábado. O importe do curso deberá ser abonado na seguinte conta bancaria: Banco Popular: ES57 0075 1183 07 0500110017           

Poderase realizar a inscrición chamando ao 981 571 017 ou no correo electrónico coprodega@coprodega.es. Deberase achegar coa inscrición o xustificante do ingreso do pago do curso.

Poderás obter máis información en  atencionalcliente@sineldent.com ou no teléfono 910 010 287

 

CURSO BÁSICO EXOCAD

Data:  Venres 17 e sábado 18 de abril de 2020
Hora: Venres: De 16:00 a 20:00 horas. Sábado: De 10:00 a 19:00 horas
Lugar: Ourense Training Centre Polígono San Cibrao das Viñas, Rúa 13, Nave 22. San Cibrao das Viña,  Ourense
Custo: 150 €. Inclúe a comida do sábado
Inscrición:  No correo electrónico coprodega@coprodega.es  e no teléfono 981 571 017
8 prazas limitadas, que se outorgarán por rigoroso orde de inscrición.

PROGRAMA

Introducción:
Introducción CAD/CAM
Escaneo de Modelos
Deseño con Exocad

Prótese cementada
Parámetros de cementación
Single Copy
Anatómicas reducidas
Anatomía completa
Prótese sobre implantes:
Pilares de escaneo (Scanbodies). Compatibilidade
Unitaria parafusada
Pontes sobre implantes
Barras e híbridas
Deseño de barras e híbridas
Adaptación da Barra e Híbrida á proba de dentes
Paralelización de Barras e Híbridas
Xestión e distribución de puntos de control sobre Barras e Híbridas
Personalización de pilares en Barras e Híbridas
Perfil
Ataches, paralización en Barras e Híbridas
Retencións en Barras e Híbridas
Rogos e Preguntas

Vídeo del curso
 

CURSO AVANZADO EXOCAD

Data:  Venres 3 e Sábado 4 de abril de 2020
Venres 29 e Sábadi 30 de maio de 2020
Hora: Venres: De 16:00 a 20:00 horas. Sábado: De 10:00 a 19:00 horas
Lugar: Ourense Training Centre Polígono San Cibrao das Viñas, Rúa 13, Nave 22. San Cibrao das Viña,  Ourense
Custo: 150 €. Inclúe a comida do sábado
Inscrición:  No correo electrónico coprodega@coprodega.es  e no teléfono 981 571 017
8 prazas limitadas, que se outorgarán por rigoroso orde de inscrición
Venres de 16:00 a 20:00 horas
Presentación Cursos Sineldent
Encerado Dixital (Mock Up)
Librería de dentes
Cofee Break
Model Creator (partindo do encerado dixital)
Inxivia virtual sobre implantes
Real Case: Pequena tertulia onde se exporán casos reais dos participantes, obtendo diferentes solucións a como aenfrontar os problemas cotiáns do laboratorio
 
Sábado de 10:00 a 19:00 horas
Híbrida sobre implantes + Inxivia Virtual (Tipo Timble)
Cofee Break
Secundaria (a partir da Primaria Tipo Timble)
Pilares personalizados
Lunch Break
Barras e Híbridas “Expert”
Dúbidas e preguntas
Entrega de diplomas
Visita guiada por Sineldent
Curso Exocad Sineldent-Coprodega
Vídeo del cursoerror: contido protexido!
Falamos?