Curso Prevención fronte á COVID-19 de ISONOR

Cartel Curso

Curso Prevención fronte á COVID-19 de ISONOR

CURSO BONIFICABLE:

Prevención/Protocolos fronte á COVID-19 e medidas de actuación ante casos positivos

Modalidade:  ONLINE (10 horas)
Precio: 75€
Inicio: 15 Marzo
Contidos:

1.         Aspectos relacionados coa enfermidade
2.        Probas de detección da COVID-19
3.        Casos e contactos
4.         COVID-19 no entorno laboral
5.         Elementos de protección persoal
6.        Limpeza e desinfección
7.       Sistemas de climatización e ventilación
8.        Contactos de interese
Titulación
Ca realización completa do curso, diploma acreditativo da realización do mesmo.
ISONOR: Tel. 652 781 061 | formacioncontinua@previsonor.es

Inscriciónserror: contido protexido!
Falamos?