Circular Informativa 21/2020

Circular Informativa 21/2020

CIRCULAR INFORMATIVA

Condena por delito de estafa e intrusismo profesional

Tal e como se informara na Circular Informativa nº 13/2019, de 12 de decembro de 2019, o Colexio personouse
como acusación particular nas actuacións que se seguiron contra D. Amado Álvarez Losada pola presunta
comisión dos delitos de intrusismo profesional, usurpación de funcións públicas, estafa contra a saúde
pública, aos efectos de exercitar as accións civís ee penais que se derivase dos feitos.
PDF da circular Nº21/2020 
 error: contido protexido!
Falamos?