Circular Informativa 2/2021

Circular Informativa 2/2021

CIRCULAR INFORMATIVA

 
Desde a Consellería de Sanidade esíxese a regularización da situación de todos os laboratorios de prótese dental aos
efectos de poder dispoñer de forma xenérica da información necesaria coa finalidade última de cumprir coa legalidade vixente e velar
pola saúde de todos os profesionales que os integran.
 
Pódese acceder a todo o contido da circular e descargar o pdf,  premendo aquí
Na seguinte ligazón pódese descargar o modelo da relación de profesiones sanitarioserror: contido protexido!
Falamos?