Circulares

CIRCULAR INFORMATIVA    Os temas tratados son os seguintes: Composición da Xunta Electoral. Oferta Sanitas Seguros. ORDE do 17 de febreiro de...

CIRCULAR INFORMATIVA    A Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade solicita a este Colexio a remisión da relación de profesionais colexiados...

O pasado 2 de decembro de 2020, a Comisión de Saúde Pública do Ministerio de Sanidade, aprobou o documento onde se...

CIRCULAR INFORMATIVA   Desde a Consellería de Sanidade esíxese a regularización da situación de todos os laboratorios de prótese dental aos efectos de...

Convocatoria da Sesión Ordinaria nº 1/2021 da Asemblea Xeral, que terá lugar o vindeiro sábado día 16 de xaneiro no Hotel NH...

CIRCULAR INFORMATIVA   Convocatoria de eleccións aos órganos de goberno  Exposición ao público do censo electoral provisional   Pódese acceder e descargar o...

CIRCULAR INFORMATIVA   Derradeiro pago fraccionado das cotas colexiais suspendidas nos meses de abril e maio de 2020 Flexibilizacion dos Creditos...

CIRCULAR INFORMATIVA Condena por delito de estafa e intrusismo profesional Tal e como se informara na Circular Informativa nº 13/2019, de 12...

NOTA INFORMATIVA Comunicación da Consellería de Sanidade: A Consellería de Sanidade vén de anunciar o establecemento de novas medidas de restrición da...

[wp_show_posts id="1627"]