Circulares

Nesta Circular Informativa, Nº 7/2021, axuntouse o:   Regulamento (UE) 2017/745 sobre os produtos sanitarios.   Circular Informativa 7_2021. Modelo Historia de seguimento postcomercializacion...

Axúntase a Circular Informativa Nº 6/2021 que trata sobre o seguinte:   Sentenza ditada polo Tribunal Supremo en relación ao contencioso...

Por medio do presente axúntase a circular informativa nº 5/2021 que trata sobre o seguinte: Proclamación de candidatura electa. Certificado...

CIRCULAR INFORMATIVA    Os temas tratados son os seguintes: Composición da Xunta Electoral. Oferta Sanitas Seguros. ORDE do 17 de febreiro de...

CIRCULAR INFORMATIVA    A Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade solicita a este Colexio a remisión da relación de profesionais colexiados...

O pasado 2 de decembro de 2020, a Comisión de Saúde Pública do Ministerio de Sanidade, aprobou o documento onde se...

CIRCULAR INFORMATIVA   Desde a Consellería de Sanidade esíxese a regularización da situación de todos os laboratorios de prótese dental aos efectos de...

Convocatoria da Sesión Ordinaria nº 1/2021 da Asemblea Xeral, que terá lugar o vindeiro sábado día 16 de xaneiro no Hotel NH...

[wp_show_posts id="1627"]