ATENCIÓN AO CIDADÁN

Conforme á Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, así como a actual redacción da Lei de colexios profesionais do 15 de febreiro de 1974, os colexios profesionais deben contar cun servizo de atención os colexiados e os consumidores ou usuarios.

 

  • Lei de colexios profesionais do 15/02/1974
  • Lei 11/2001, do 18 de setembro, de colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia
  • Código deontolóxico do Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia
  • Lei 39/2015, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común

 

O Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia pon a túa disposición o seguinte formulario para que nos remitas as túas consultas e suxestións.

 

Para queixas formais ten á súa disposición un servizo telemático proporcionado polo Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia

    ¿Queres facer algún tipo de reclamación ou consulta?

     

    [wp_show_posts id="1627"]