Asemblea ordinaria 17 de marzo

Asemblea ordinaria 17 de marzo

Convocatoria da Sesión Ordinaria nº 1/2023, da Asemblea Xeral, que terá lugar o vindeiro venres día 17 de marzo de 2023, no Hotel Axís Vigo, sito na rúa María Berdiales nº 22, da cidade de Vigo, ás 19:00 horas en primeira convocatoria e media hora despois en segunda.

Convocatoria

 

Así mesmo, axúntase a seguinte documentación:

Acta Sesión Ordinaria 1/2022, de 12 de marzo

Conta Xeral correspondente ao 2022

Presupostos e Bases de Execución do 2023

Regulamento da Asemblea

 

De conformidade co disposto no artigo 19 dos Estatutos, a partir da convocatoria están a disposición dos/as colexiados/as na sede social do Colexio (Rúa Hórreo 7, 1º dereita, de Santiago de Compostela) os expedientes incluídos na orde do día.

 

Por motivos organizativos, prégase aos asistentes puntualidade, e confirmación da súa asistencia a través da Secretaría Técnica do Colexio (telf. 981 571 017/coprodega@coprodega.es).

 error: contido protexido!
Falamos?