ALTA COLEXIAL

REQUISITOS PARA COLEXIARSE

 

Requisitos:

 • Estar en posesión do título de protésico dental ou habilitación profesional correspondente.
 • Ser maior de idade.
 • Non incorrer en causa de incapacidade legal para o exercicio da profesión.
 • Satisfacer as cotas de ingreso e cumprir os trámites de incorporación.

Trámites:

Al alta colegial deberá realizarse remitindo ao enderezo social do Colexio a seguinte documentación:

 • Copia compulsada do DNI
 • Modelo de alta debidamente cumprimentado no modelo normalizado aprobado polos órganos de goberno do Colexio.
 • Copia compulsada do título ou habilitación profesional.
 • 3 fotos tamaño carné.
 • Xustificante do ingreso dos custes asociados á tramitación da inscrición e da primeira cota periódica mensual.

Os custes asociado á tramitación da alta colexial son os que se lle indican a continuación:

Cotas:

 • Custes asociados á tramitación da inscrición: 150 euros (fraccionable nun año xunto coa cota colexial)
 • Cota periódica mensual colexiado exercente 32,00 euros.
 • Cota periódica mensual colexiado non exerciente 10,00 euros.

Modelo de Alta de Colexiación

 

Ficha de Colexiación

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
[wp_show_posts id="1627"]